Abbasi Döneminde Yaşayan Büyük Türk: Tolun Ahmet ve Tolun Ahmet’in Bağdat Politikası – Karagöz Medya

Abbasi Döneminde Yaşayan Büyük Türk: Tolun Ahmet ve Tolun Ahmet’in Bağdat Politikası

Abbasi hilafeti merkez Bağdat’a uzak kalan şehirler için farklı ve mantıklı bir idari sistem dizayn etmişti. Bu sistem şu şekilde idame ettiriliyordu; Şehrin kontrolünü tek bir elin almaması ve isyanı önlemek amacı ile şehirde birbirinden bağımsız 3 farklı yetkili bulunuyordu.  Bu yetkililerin gizli görevi diğerini göz ucuyla takip edip isyan potansiyeli olan biri olursa bunu hilafete bildirmekti. Bu durumun, yetkililer arasında samimi bir ilişkiyi önlediği kanısına varabiliriz. Daha çok politik bir ilişkiyi barındıran ve bir isyanı önlemek adına kurulu bir idari sistem mevcuttu.

Bağdat da gelişen olaylar sonucunda Tolun Ahmet beyin temsil ettiği, vali Bayık Beyin öldürülmesiyle sonuçlanınca Abbasi Hilafeti yanlış bir karar verip Mısır Valiliğine Tolun Ahmet Bey’in kayınpederi olan Yarcuh et-Türki’yi atadı. Bu durumun Tolun Ahmet Bey için fazlasıyla güzel bir durum olduğunu ve ekmeğine bal sürdüğünü söylemek doğru olacaktır. Ahmet Bey alınan bu karar sayesinde artık tam odağını Mısır’a verebilecekti. Tolun Ahmet Mısır’da yapılan birtakım isyanları bastırdıktan sonra Mısır’ı tamamen almak için uğraşmaya başlamıştı. Karşısına çıkan bir önemli problemde şehirde ki o 3 yetkiliden biri olan ve Berid teşkilatının başında olan Şukayr’dı. Şukayr’ın şöyle bir avantajı olacaktı ki kendisi Halife el-Mutezz’in annesi olan Kabiha’nın kölesiydi. Bu Bağdat’la olan ilişkisinin oldukça sağlam olduğunu göstermekteydi. Ve Şukayr, Ahmet’in bir risk olduğunu düşünmekteydi. Ama Ahmet’in de bu hususta şansı yaver gidecekti.

Halife el-Mutezz’in öldürülmesiyle bağımsızlık yolunda bir rakibini daha elemiş oldu. Ahmet’in karşısında diğer bir yetkili olan ve Mısır’ın maliyesini elinde bulunduran Ahmed b. El-Müdebbir kalmıştı. Tolun Ahmet Bey onu da bağımsızlık yolunda elemek için bir yol bulacaktı. Tolun Ahmet Bey için yine bir şans ortaya çıkmıştı. Zenci isyanını bastırmak isteyen El Mutemid’in kendisinden para istemesi sonucunda zekice bir hamle ile şunu diyerek “Buna benim gücüm yetmez Mısır’ın Haracı benim elimde değildir.” kendisine yetki verilmesini sağlamış ve önünde son engel olan Ahmed b. El-Müdebbir’i de bu vasıta ile ortadan kaldırmıştı.

Böylelikle biraz şans ve çokça zekayla Mısır’ın kontrolünü eline almış bulunuyordu. Tolun Ahmet Bey bağımsızlık oyununu Mısır’ın idari sistemine göre oynamış ve bu oyunu kazanmıştı.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir