”LIFE FROM MY PERSPECTIVE” ETWINNING PROJESİ İLE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR – Karagöz Medya

”LIFE FROM MY PERSPECTIVE” ETWINNING PROJESİ İLE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Ordu/Ünye Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning proje çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Özel çocuklar için önemli görülen bu projelerden birisi sosyal yaşamda özel öğrencilerin varlığını etkin sürdürmeyle ilgili olan Özel Eğitim Öğretmeni Pınar DİKCİ rehberliğinde 10-C sınıfı öğrencileri “Life From My Perspective (Benim Perspektifimden Yaşam)”  isimli eTwinning projesidir.

Projenin genelinde özel gereksinimli bireylerin çevreyi nasıl anladıkları ve anlamlandırdıklarının yaşamlarının kalitesini artırmak açısından çok önemlidir. Özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya çalışırken onların ne hissettiklerini, hayatı nasıl algıladıklarını bazen göz ardı edilebiliyor. Fırsat verildiğinde, uygun ortam ve koşullar sağlandığında onlar da hayata bakış açısını yansıtabilir ve kendilerini ifade edebilirler. Bu sayede öz güveni gelişmiş, yeni bilgiler öğrenebilen, yaşadığı çevreye kendi özellikleri ile uyum sağlayabilen mutlu bireyler yetiştirilebilir. Hazırlanan ve uygulaması devam eden projede her ay farklı bir konu ile öğrencilerin çevreyi anlamlandırarak etkinlik oluşturması sağlanmaktadır. “Çevremizdeki canlılar”, “Çevremizdeki meyve ve sebzeler”, “İklim ve mevsimler”, “Yaşadığımız yerin doğal güzellikleri” adlı konu başlıkları kapsamında fotoğraf çekmeleri ve çektikleri fotoğrafları yorumlamaları istenmekte ve öğrenciler eğlenerek kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

İrlanda, Ukrayna, Yunanistan, Romanya ve İtalya’dan 1, Portekiz’den 2, Türkiyeden 9 öğretmenin rehberliğinde uygulanan eTwinning projesi Kasım ayında başlamış olup Şubat ayında sonlanacaktır.

Proje boyunca özel gereksinimli bireylerin çevreyi nasıl gördükleri ve anlamlandırdıklarından yola çıkarak hayata geçirilen projede; öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirmek,  algılama becerisini geliştirmek, görsel algılarının güçlenmesini sağlamak, alıcı dil ve ifade edici dil becerilerini geliştirmek, bağımsız hareket etmelerini sağlamak, el–göz koordinasyonunu sağlamak, bilgisayarı tanımaları ve kullanmalarını sağlamak, çevre bilinci oluşturmada fotoğraf çekme becerisi geliştirmek gibi birçok kazanım hedeflenmektedir. 

Proje ile birlikte özel gereksinimli bireylerin çevrelerini kendi bakış açılarından anlamalarını ve özgüvenlerini geliştirerek kendilerini ifade etmelerini de amaçlanıyor. 

Projede bazı belirli gün ve haftalar kutlanmakta ve web 2.0 araçları öğrencilere öğretilmektedir. İhtiyaç duyuldukça proje ortakları ile webinar düzenlenip yaygınlaştırma-değerlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Proje ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olunmaktadır.

Projede öğrencilerin birçok deneyim kazandığı, projenin keyifli bir şekilde devam ettiği ve öğrencilerin özgüvenlerini geliştirerek kendini ifade etmelerine katkı sağladığı kaydedilmiştir.

Projemizin sonunda öğrencilerin yakın çevrelerini yorumlayabilmeleri, çevre hakkında farkındalık kazanmaları, çalışmalarını aileleri ile paylaşabilmeleri, bağımsız hareket edebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri beklenmektedir. 

C:\Users\Packard Bell\Desktop\LIFE FROM MY PERSPECTIVE (1)\etwinning board 1.png

C:\Users\Packard Bell\Desktop\LIFE FROM MY PERSPECTIVE (1)\çevremizdeki canlılar\Our students first took pictures of the animals they saw around them  1.png

C:\Users\Packard Bell\Desktop\bfa68cf2a.jpg

C:\Users\Packard Bell\Desktop\LIFE FROM MY PERSPECTIVE (1)\First meeting with project partners.png

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.