Köşe Yazıları – Karagöz Medya

Dijital Bankalara Hazır Olun!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı…

Abbasi Döneminde Yaşayan Büyük Türk: Tolun Ahmet ve Tolun Ahmet’in Bağdat Politikası

Abbasi hilafeti merkez Bağdat’a uzak kalan şehirler için farklı ve mantıklı bir idari sistem dizayn etmişti.…

Abbasi Devletinde Yarım Türk Devleti Anlayışı

Abbasi döneminde hilafetin atadığı valiler atandıkları yerlere kendileri gitmek yerine o bölgelere farklı valiler tayin edip…

E-TİCARET HUKUKU KİMLERİ KAPSAR?

2018’de yüzde 22 artarak 39,6 milyon kişiye ulaşan internet üzerinden alışveriş yapan kişi sayısının, 2020 yılında…

Fütürizm Nedir?

Fütürizm, İngilizce “future” kelimesinden türemiş bir kavramdır. Fransızcada gelecek, gelecekteki, gelecek zaman anlamlarındaki “futur” ve İngilizce…

Sembolizm Nedir?

Sembolizm; Realizm, Natüralizm ve Parnasizm akımlarına tepki olarak çıkmıştır ve 19.yüzyılın son çeyreğinde Batı şiirinde hakim…

Realizm Nedir?

RealizmRealizmin anlamı gerçekçiliktir. İngilizce “real”, Fransızca “realite” kelimelerinden türemiş Latin kökenli bir kavramdır. Realizmin genel kavram…

Eski Türklerde Kadınların İçtimai ve Siyasi Rolleri

Dönemindeki komşu uygarlıklarda görülmese de Türklerde kadın önemli bir yere sahipti. Erkekler sürekli savaşlarla uğraşıp ana…

Hüseyin Nihal Atsız’ın Türk Tarihine Bakış Açımız Nasıl Olmalıdır Makalesine Bir Yorum

Maalesef ki Türk tarihini Türk halkı olarak Osmanlı’dan ibaret zannediyoruz. Böylesine geniş bir tarihi sadece büyük…

Türk Hakanlarının Vazifeleri

Türk hükümdarları, halka ve cihana karşı kendilerini bir baba sıfatında görürlerdi. Bunun sebebi semavi bir şekilde…