Kullanım Koşulları – Karagöz Medya

Kullanım Koşulları

Karagöz Medya Ajans(www.karagozmedya.net) (Karagöz Medya) internet sitesinin tüm hakları Karagöz Medya Ajans Adına Halil İbrahim KARAGÖZ’’e (Karagöz Medya)aittir. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcıların Karagöz Medya’ya erişimleri ve kullanımıyla ilgili şartları belirlemektedir.

Karagöz Medya’yı ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı”) işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul etmiş sayılır.

Karagöz Medya’nın, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler Karagöz Medya’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 1. Kullanıcı, Karagöz Medya tarafından Karagöz Medya’nın kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını; işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde ise gerekli değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Karagöz Medya’yı yürürlükte bulunan 5651 sayılı Kanun, 6698 sayılı KVKK ve diğer tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca KVKK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanacağını ve Karagöz Medyadaki hizmetlerden yararlanırken ve Karagöz Medyada yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere, Karagöz Medyada ve Karagöz Medya aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve Karagöz Medya üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Karagöz Medya’ya karşı da sorumlu olduğunu kabul eder.
 3. Karagöz Medyadan yararlanma esnasında veya Karagöz Medya’ya erişimden dolayı Kullanıcı uğrayabileceği zararlardan, Karagöz Medya’nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; Karagöz Medya’ya erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Karagöz Medya’nın herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Kullanıcı, Karagöz Medya’da doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, kişilik haklarına aykırı, özel hayatın gizliliğine aykırı, kişisel verilerin korunmasına aykırı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Karagöz Medya’nın ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği Karagöz Medyada paylaşamaz ve Karagöz Medya’yı yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcıya/Üyeye aittir.
 6. Kullanıcı; Karagöz Medya’nın tamamen kendi takdirine göre tek taraflı olarak; Karagöz Medya’da, Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Karagöz Medya’da yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde Kullanıcı Karagöz Medya’da erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, Karagöz Medya yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Karagöz Medya’nın, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.
 7. Kullanıcı, Karagöz Medya’da yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini ve bunlardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 8. Karagöz Medya, Karagöz Medya ve tüm içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir ve her türlü fikri ve sınai haklar Karagöz Medya’ya aittir. Kullanıcılar,
 9. Karagöz Medya’daki her türlü fikir ve sanat eserinin, markanın, içeriğin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Karagöz Medya’nın iznine tabidir. Kullanıcı, Karagöz Medyada yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Karagöz Medya’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz.
 10. Kullanıcı; Karagöz Medya’yı kullanarak Karagöz Medya’nın, diğer kullanıcılar, üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı mevzuata, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca KVKK ve Gizlilik Politikası’na aykırı olarak, Karagöz Medya üzerinden aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Karagöz Medya’nın doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 11. İşbu Kullanım doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ordu Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.