düşünce akımları – Karagöz Medya

Sembolizm Nedir?

Sembolizm; Realizm, Natüralizm ve Parnasizm akımlarına tepki olarak çıkmıştır ve 19.yüzyılın son çeyreğinde Batı şiirinde hakim…

Realizm Nedir?

RealizmRealizmin anlamı gerçekçiliktir. İngilizce “real”, Fransızca “realite” kelimelerinden türemiş Latin kökenli bir kavramdır. Realizmin genel kavram…

Natüralizm Nedir ?

Natüralizm, kelime kökeni İngilizce “Nature” (doğa, tabiat)dır. Natüralizm anlamı tabiatçılık, doğacılık, doğallıktır. Köken itibari ile ise…